Index

Varmt välkommen till SERAB - Consulting


Säkerhetsrådgivning • Farligt gods frågor • Utbildning • Verksamhetsutveckling • Drönar fotografering eller film


- Jag har erfarenheter från olika branscher och har en bred bakgrund där jag arbetat med olika frågor.
T ex, har jag genom enkla aktiviteter ökat omsättningen och vinst på en sektion där man gick ekonomiskt back emot budget med enkla aktiviteter som givit mycket god effekt. Jag har både drivet och intresset av att göra det bra och gå ner på detalj nivå samt hålla en övergripande nivå.
- Jag har gått utbildningar inom verksamhetsutveckling och med hjälp av det, så fann jag rätt typ av aktiviteter för att på enkla och snabba sätt skapa rätt förutsättningar framåt.
- Jag har arbetat som säkerhetsrådgivare inom farligt gods med kunder inom exempelvis läkemedelsindustrin mm. inom samtliga 4:a transportslag.
- Jag har en bakgrund inom logistik frågor Lokalt, nationellt och internationellt. Så kan även stötta er där,

Vi hjälper er 


Vårt största fokus, är att hjälpa er som kund och hålla det vi lovar.
Därför är era önskemål väldigt viktiga för oss, så att vi kan hjälpa er och nå i mål med era förväntningar.

Med vår samlade erfarenhet, kan vi hjälpa dig med fler frågor än att bara informera om hur du gör din egna anteckning till Naturvårdsverket.

Vi kan även hjälpa ert företag med utbildningar inom farligt gods, farligt avfall.
Vi kan hjälpa er och titta på era avfallslösningar eller avfallströmmar för att ni ska spara pengar i slutändan.  
Vi kan även hjälpa er med att jämföra avtal mot faktura. Tar er avfallsentrepenör betalt rätt emot er eller tar dom betalt för mycket?
Vi hjälper er gärna vid upphandlingar gällande Avfall, Farligt Avfall, Säkerhetsrådgivning eller kring tanktransporter.


Jag har hållit utbildningar internt som externt, där jag bland annat fått återkoppling från kursdeltagare :
- "Han var det bästa med kursen"                 - "Kunnig kursledare"                      - "Presentatören"
- "Läraren var väldigt Pedagogisk, det gjorde hela utbildningen"                      - "Att vi fick vara delaktiga"

Upphandling med Avfall / Farligt avfall?


Tillhör ni en kommun, är ett företag eller saknar kunskap om hur ni ska göra en Upphandling gällande Avfall eller
Farligt Avfall?

Vi hjälper er gärna i att informera er om hur ni ska tänka, hur ni bör tänka kring förfrågningsunderlag, prisbilagor och utbildar er för att få ut det bästa av kommande avtal.
För att ni ska få bästa möjliga pris och förhoppningsvis inga överraskningar. 


Kontakta oss

Löpande faktura kontroll emot avfallsleverantör 


Känner ni på ert företag att ni inte vet vad ni ska titta på i fakturorna. Känner ni att ni inte orkar det eller tycker att fakturorna är svåra att tyda? Vi har jobbat i avfallsbranschen och vet att fakturorna kan vara svåra att Förstå. Vi hjälper er gärna att kontrollera dessa och jämför mot avtalet. Har er avfallsleverantör fakturerat rätt?


Kontakta oss

Verksamhetsutveckling


Tycker du att det går segt med faktureringen? 
Känner du att du inte får ut den ekonomiska utvecklingen som du önskar?
Tillsammans sätter vi en plan för VAD och HUR. Så att du får den utveckling du önskar.
Givetvis kan vi inte lova något, men vi lovar att göra vårt bästa för att du ska få den utväxling du önskar.


Kontakta oss